Boligejere må jages året rundt!

Ingen begrænsninger i jagten på Boligejerne og deres (hårdt tjente) penge!

Samtidig med at Nationalbanken kan oplyse, at betalingerne af bidrag, renter og afdrag sætter rekord, kan man læse, at to ud af tre boligejere vil bliver ramt af stigende skatter og afgifter – trods løfter om det modsatte.

Grundskylden stiger i to ud af tre kommuner – ærgerligt lyder det fra politisk side. Ja ærgerligt er det. Specielt for de mange børnefamilier, pensionister og andre økonomisk pressede familier, der rammes igen. Det er værd at huske, at rentefradraget stort set er afskaffet, at der ikke er fradrag for de bidrag, man betaler til realkreditten, og ikke mindst så skal skatter og afgifter betales med penge, der allerede er beskattet.

Først betales skat til stat og kommune, så betales der moms, når vi handler, så betales der ekstra afgifter på en lang række varer og af de penge, vi så har tilbage, kan vi betale ejendomsskatter. Hvorfor egentlig? Er det ikke bare en rest af formueskatten, vi glemte at afskaffe? Eller er det fordi, man synes, at der skal betales skat, hvis man tjener penge på sin bolig på samme vis, som man betaler penge, såfremt man eksempelvis tjener penge på aktier? Skyldes det det sidste, så kunne man i det mindste udskyde skatten, til huset var solgt, den reelle pris var kendt, og overskuddet kunne beregnes, og så kunne skatten opkræves.

Vi må simpelthen have en jagtlov og en fredningsperiode for boligejere!!

For øvrigt mener jeg: ” Meld jer ind i BOLIGEJERNE – sammen er vi stærke”

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Tagget , | Skriv en kommentar

Tryghed og ro kommer indefra!

Godt Nytår.

At vi lever i en tid og verden, hvor der sker rigtig meget – desværre også meget af ubehagelig karakter, er der vist ingen, der er i tvivl om. Informationsstrømmen er vel nærmest set eksploderet, og vi får nyheder fra hele verden. Overvældende? JA, det tror jeg, rigtig mange synes, og af og til bliver vores egne oplevelser og overvejelser overskygget af al denne information.

Vi skal derfor huske at sikre vores og familiens egen base – for et sikkert hjem er et trygt udgangspunkt. Det kan du gøre ved at melde dig ind hos Boligejerne – interesseorganisationen for alle os med egen bolig. Vi er faktisk godt og vel 3 mio. danskere – børn, unge, voksne og ældre – der bor i en bolig, som familien selv ejer.

At være boligejer er normalt et dejlig ting – gode omgivelser, gode muligheder, gode oplevelser. Ind i mellem kan boligen dog pludselig blive til en klods om benet. Har du styr over din og familiens situation, hvis nu en af jer mister erhvervsevnen eller mister arbejdet, hvad hvis et af børnene bliver alvorligt syg, hvad hvis der sker dødsfald, eller hvad hvis I skal skilles (det bliver faktisk ca. 50 % af alle, der er gift). Alle disse situationer er tragiske nok i sig selv, men såfremt der også støder økonomiske problemer til, der betyder, at I tvinges til at sælge jeres bolig?

Med en god bankrådgivning og den rigtige forsikringsmæssige afdækning er I mere trygge, også hvis uheldet er ude.

Hos Boligejerne har vi to rigtig gode, solide og nærværende samarbejdspartnere, der forstår dig og din situation – meld dig ind hos os, og du støtter vores arbejde og sikrer dig uafhængig og god rådgivning (såfremt du ønsker det – ellers så støtter du “bare” vores arbejde med at forbedre boligejernes forhold generelt)

Hos Boligejerne mener vi, at den løbende boligbeskatning bør være lav, og at der så kan ske en beskatning, når man forlader boligmarkedet – så betales der skat af den reelle værdi og først, når man står med fortjenesten. At omlægge beskatningen vil give de allerfleste familier et større råderum, et råderum der kan omsættes til mere fritid, samvær med familien mv. At få gennemført en omlægning af vores beskatningssystem er en meget stor opgave, der vil tage år – en indsats vi hos Boligejerne er villige til at yde.

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Nu drives folk fra hus og hjem på grund af skatter og afgifter

En af nyhederne i radioen i dag (ironisk nok den 13) var, at flere og flere kommuner nu har held med at få inddrevet boligskatterne. På sin vis er det jo godt, at kommunerne får penge, men samtidig kan man høre, at der bliver sendt flere hundrede informationer om begæring af tvangsauktioner. Er det nu noget at være stolt af?

Af få sin ejerbolig begæret solgt på grund af skatter og afgifter rammer hårdt og især såfremt man er en børnefamilie eller en pensionist. Kunne disse mennesker så ”ikke bare” have betalt? Åbenbart ikke.

Vores nuværende beskatning af ejerboliger er i bund og grund helt urimelig, og ingen burde kunne fratages deres bolig på grund af skatter og afgifter på selv samme ejendom. Vores boligskatter er baseret på en fiktiv vurdering, den betales med allerede beskattede midler, og med grundskyldens himmelflugt er det blevet svært at være boligejer. Lægger man hertil alle mulige afgifter på vand, el, vandafledning, varme osv. osv., så er de 1,5 mio. boligejere og deres familier hårdt presset.

Vores politikere må tænke nyt og omlægge ejendomsbeskatningen således, at den dels sker på en objektiv værdi og dels hovedsagelig først sker når og hvis, der har været en reel fortjeneste på ejendommen. En ejerbolig er netop en bolig, et hjem og ikke et investeringsobjekt. Lav løbende beskatning og så en beskatning ved endeligt salg, når man har realiseret en eventuel gevinst, det er det eneste rimelige.

Der må der gribes ind i de situationer, hvor det offentlige begærer tvangsauktioner. Når tallet er højt, er det jo fordi skatteopkrævningen ikke har fungeret, og gælden har kunnet vokse og vokse. Mangler man penge, så har det jo været en mulighed ikke at betale de tårnhøje afgifter på sit eget hus.

Der bør øjeblikkelig sættes en stopper for, at det offentlige kan begære folks bolig på tvang. Der er andre metoder såsom løntilbageholdelse mv., og rækker dette ikke, så må man lyse pant eller tage udlæg i ejendommen, men ikke benytte dette til tvangssalg. Så må det offentlige vente på sine penge til ejendommen sælges. Udsætter vi folk fra eget hjem p.g.a beskatningen af deres egen bolig, skaber vi sociale klienter som samfundet så skal genhuse mv. Det er en dårlig og helt umenneskelig vej.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Så er boligejernes penge igen i spil. Skal det koste op til kr. 2.000 mere pr. lånt million?

I børsen i dag kan man læse, at de nye Basel krav muligvis bliver forhandlet færdig i denne uge, og at resultatet kan ende i en regning til – gæt selv – de danske boligejere. Nu er det heldigvis sådan, at Basel-komiteen ikke har nogen lovgivende magt. Vi behøver altså ikke implementere resultatet af forhandlingerne – og set med vores øje er der ingen grund til det. Boligejerne må stå sammen og – på tværs af alle partiskel – forlange, at vores politikere ikke implementerer – vi har et godt og sundt realkreditsystem – bak op og skriv under på vores protestindsamling. Det kan du gøre her.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Lidt sande ord om bidragssatser

Cheføkonom Steen Bocian (Dansk Erhverv, tidligere Danske Bank) efterlyser en nedsættelse af bidragssatserne, idet antallet af tvangsauktion er det laveste i ni år.

Hos Boligejerne kan vi ikke være mere enige.

Se artiklen her

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

En god dag for boligejerne

Så blev spændingen udløst og Totalkredit dømt for misvisende markedsføring. Det er en god dag, fordi det er vigtigt, at markedsføring og rådgivning/salg af realkreditprodukter sker korrekt. Det er en meget betydelig og vigtig del af den enkeltes familie, og man burde kunne forvente en helt korrekt og retvisende markedsføring

Læs pressemeddelelsen for domstolen her

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Bid nr. to – Forsigtighedsprincippet

Forsigtighedsprincippet, som vel i realiteten er en dyb erkendelse af, at vurderingerne aldrig bliver korrekte, fungere ved, at både ejendoms- og grundværdien reduceres med 20 %, resultatet anvendes så som beregningsgrundlag. Hvorfor 20 %, hvorfor ikke 10 eller 50%? Såvel ejendomsværdien som grundværdien kender ingen, før der sker et salg.  Vi bør derfor gå over til at beskattes den reelle værdi, altså salgsprisen. Når huset er handlet, så ved vi, hvad der er oppe og hvad der er nede. Har vi tjent  på huset, er fortjenesten realiseret, og så kan vi betale den skat, vi skal.

At fremhæve det som noget positivt at procentsatsen for ejendomsværdiskat bliver mindre er næste tragikomisk. Man regner med ret pæne prisstigninger i forhold til 2011, hvor der kom skattestop. For at få det samme resultat skal man naturligvis anvende en lavere procentsats, når beskatningsgrundlaget stiger. 1% af kr. 100 er 1 kroner. Er værdien kr. 200 så skal procenten kun være en halv 🙂

Skattestoppet udløber ved udgangen af 2020, og så kan skatteskruen får sig en ordenligt omgang. Men helt kulant så kan de stigende skafter og afgifter indefryses – så vi betaler det samme i kontanter, og hertil kommer så, at vores hus, mursten for mursten, ender i statens store frysehus. Det kan blive nogle kolde år.

Boligejerne mener

At grænsen for boligbeskatning er nået for længe siden.

At beskatning bør tage hensyn til udgifter til vedligehold mv.

At beskatning først skal ske ved salg.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Tagget , | Skriv en kommentar

Boligforliget – bid for bid – eller sten for sten

Her vil jeg skrive lidt om det nye boligforlig – dette indlæg berører punkt 1:

Et nyt boligbeskatnings system.

Forligspartierne mener, at det nye vurderingssystem skal anvendes første gang i 2018, og at det er afgørende, at vurderingerne er så “præcise og gennemskuelige som muligt”.

Nu skal der rettes op, og det nye system vil betyde væsentlig højere vurderinger for mange. Sidst der var vurderinger var i 2011.

I 2021 skal det nye boligbeskatningssystem være på plads, og så vil man låse skatten som en fast del af ejendommes værdi – stiger ejendommen stiger skatten.

Indtil det nye system er på plads, vil man indefryse stigningerne i grundskylden – vi kan med andre ord nemt komme til at betale mere, men forskellen får vi “lov” at skylde.

Når det ny vurderingssystem er på plads, hvis det altså sker, så vil der komme et “forsigtighedsprincip”, der betyder, at man “kun” beskattes af 80% af vurderingen. For det første har det offentlige jo ikke ligefrem held med større projekter, herunder IT projekter, og for det andet, så er der altså allerede stor mistro til systemet, inden det er udviklet. Hvorfor ellers en “usikkerhedsmargin” på 20%, hvorfor ikke 30, 50 eller 10 %?.

I dag betaler vi 1% i ejendomsværdiskat – altså sådan cirka, idet der er mange forudsætninger i henhold til købstidspunkter mv. Denne ene procent forventer man at reducere til 0,55 % i 2021. Jublen kender ingen grænser og overstiger næsten de samlede ejendomsskatter og afgifter på godt 40 mia. kroner. Men hov – hvad siger et konkret regnestykke? Har du et hus, som du i dag betaler 1 % af i ejendomsværdiskat med en ejendomsværdi på 1,8 mio. kroner, så betaler du 18.000 i ejendomsværdiskat. Hvad kommer du så til at betale i 2021? Umiddelbart kunne det jo lyde som om, du kun skal betale godt det halve. Sådan er det ikke.

Man forventer at dit hus er steget til 4,09 mio. kr. Så fratrækker vi “usikkerhedsmarginen” på 20 % og ender på 3,72 mio. kr. Dette beløb beskattes du så med 0,55% af, hvilket giver? kr. 18.000 – stur stur nummer.

Hele øvelsen går på at indføre et nyt system, der kan få vurderinger godt op, nok kommer du ikke til at betale mere, men der er åbnet et solidt håndtag for at øge den fremtidige boligbeskatning. Vurderes der forkert, og du ikke kan sælge til prisen – så er der rigtig surt. Ingen skattepenge tilbage.

Boligejerne mener:

Drop udvikling af et nyt IT system. Der vil stadigvæk være tale om upræcise, forkerte  og fiktive vurderinger. Spar pengene og gå over til at bruge de objektive værdier – handelspriserne.

Læg så skatten om, så den løbende beskatning maks. kan udgøre kr. 6.000 om året, og beskat en eventuel fortjeneste ved endeligt salg med 25 % af en fortjeneste på op til 2,5 mio. kroner og 40% af fortjeneste herover. Så ved boligejerne, hvad de kan regne med.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Der er brug for helt fundamentale ændringer i vores boligbeskatning

Det er ærgerligt, at man fra politisk side ikke har mod eller lyst til at adressere de problemer, der grundlæggende er med vores boligbeskatning.
Vi foretager en høj løbende beskatning af en fiktiv værdi, og grundskylden mv. stiger og gør det vanskeligt for alle grupper af boligejere. Nye købere har sværere ved at komme ind på markedet, børnefamilier lider under en høj boligskat, der jo betales med allerede beskattede midler, og pensionister risikerer at blive tvunget ud af deres egen bolig p.g.a. skatter og afgifter.
Boligejernes forslag er en lav løbende boligskat på 4 % maks. kr. 6.000 om året og så en beskatning af fortjenesten, når man forlader boligmarkedet på 25% af de første 2,5 mio. kr. og 40 % af resten. Inden skattebetaling er der fradrag for renovering, tilbygning mv.
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Det ene lovlige tyveri efter det andet. Det rene van(d)vid og varmeudslip.

Alt var ikke bedre i gamle dage! Lad mig lige slå det fast med det samme.Men det betyder omvendt heller ikke, at der ikke var noget, der var bedre i gamle dage. En af de rigtig gode ting i gamle dage var det fælles ejerskab, vi havde til rigtig mange vigtige ting. Vi ejede små og store brugsforeninger, vi ejede vandværker, vi ejede slagterier, vi ejede banker, vi ejede elværker, vi ejede realkreditinstitutter og sikkert meget, meget mere.

Dette fælles ejerskab og de fælles interesser havde mange fordele, både sociale og økonomiske. Vi mødtes af og til til møder og generalforsamlinger, vi kunne etablere et fællesskab, der kunne tage meget brede hensyn. Drev vi vores små og store, fælles foretagender godt, ja så kom der penge tilbage. Der var ikke andre ejer-interesser end de, der forbrugte varen og var med i fællesskabet.

På et eller andet tidspunkt begyndte dette fantastiske fælles- og andelsskab at komme under pres. Om det var ønsket om at kunne effektivisere og dermed i teorien levere billigere, eller om det var smarte folk, der tog affære, alt i mens vi andre småsov, ved jeg ikke helt – men resultatet kender jeg desværre.

Andelsslagterier er væk – vel i realiteten erstattet er Danish Crown A/S, andelsmejerier ligeså, vel er Arla et andelsselskab, men med andelshaverne (12.500 spredt på syv lande), banker og realkreditten er stort set alle blevet omdannet til aktieselskaber, elselskaber er for længst ude af det private ejerskab, vandværkerne skulle omdannes til aktieselskaber, hvilket udløser en enorm ekstraregning i form af moms på vand, og senest så vil rigtig mange fjernvarmeselskaber skubbe enorme ekstraregninger over på deres kunder. Det sidste på en noget opskruet baggrund, teknisk lovligt, men i fjernevarmekundernes interesser det er det ikke.

Hvor er så alle pengene fra alt det, der var ejet af os selv?? Tja, udbetalt til dig eller mig er de ikke. Nogle er placeret i store fonde, fonde som laver et fint stykke arbejde, men kunne man ikke have spurgt os hver i sær, før man disponerede over vores penge?

I vores optik betaler vi i dag for meget for vores boligfinansiering i form af urimeligt høje bidragssatser, vi kommer til at betale alt for meget for vores varme og vand, og der er sikkert mange andre eksempler. Problemet er, at vi er tvungne kunder, og vi har ingen direkte indflydelse – her var det ret beset meget bedre i gamle dage!

Der er ikke noget galt med god og sund forretningsudvikling, og heller ikke noget imod at folk tjener penge – det synes jeg er en fin drivkraft i vores samfund – men jeg synes godt nok, at vi enten har sovet meget dybt, eller også er vi blevet løbet om hjørner med, for nu ikke at bruge ordene snydt og bedraget.

 

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar